Cookie beleid VCS-DH

De website van VCS-DH is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributie

NIKKI_logo_2022.png


Contributie vaststelling

De contributie wordt jaarlijks in de voorjaarsvergadering door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld voor het seizoen dat volgt op deze voorjaarsvergadering. Deze vaststelling gebeurt op leeftijdscategorieën conform de wedstrijdklassen van de KNVB. 

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Iedereen die op 1 juli lid is, is de volledige jaarcontributie verschuldigd volgens de leeftijdsstaffel. Slechts bij hoge uitzondering kan het bestuur in haar vergadering besluiten om restitutie, dan wel een korting te verlenen. Bij aanvang van een lidmaatschap gedurende een lopend seizoen, wordt de contributie pro rata berekend op basis van 10 maanden.

Nieuwe leden zijn een inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld moet gezien worden als een inkoop op de investeringen van vaste middelen en het onderhoud daarvan, welke zijn gepleegd in het verleden.

Betaling

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van VCS heeft besloten om voor het seizoen 2022 – 2023 de samenwerking met NIKKI te continueren met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

NIKKI start begin augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt begin augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2022 – 2023 die verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Via de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag

Indien een lid beschikt over een geldige Ooievaarspas, dan kan men de contributie betalen door het aanbieden van de Ooievaarspas aan de jeugdcommissie. 

Nadat de pas gescand is en de gemeente Den Haag het geld heeft gestort op de bankrekening van VCS, wordt de factuur bij NIKKI gecrediteerd. Daar kan enige tijd tussen zitten, aangezien de gemeente slechts 1x per maand de gescande passen verwerkt tot betalingen.

De gemeente controleert streng op toepassing van de vergoedingsregels. Wij dringen er dan ook sterk op aan dat u de pas voor 1 oktober van het jaar te laten scannen. Later scannen kan betekenen dat u ( een deel van) de contributie zelf moet betalen.

Let op!: de Gemeente vergoed slechts de contributie. Eventuele inschrijfgelden, kosten van gele en rode kaarten en overige vergoedingen worden niet door de gemeente vergoed en dient men zelf te betalen.

Voor meer informatie over de Ooievaarspasregeling verwijzen we u naar de site van de gemeente Den Haag , https://www.ooievaarspas.nl.

Wilt u direct op de rekening van VCS betalen dan kan dit op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van uw relatienummer van de KNVB, naam en geboorte datum.

NL29 INGB 0002 5658 27

T.n.v. Voetbalculb Sparta VCS

 

Koppeling met ledenadministratie

Omdat de contributie gebaseerd is op de ledenadministratie is het van belang dat het lid de ledenadministratie up to date houd voor wat betreft persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan adresgegevens, email en telefoonnummer.

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend en dit moet voor 1 juli zijn ontvangen. Zegt men niet op de juiste manier op of te laat dan is men de contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling van de contributie kan het bestuur er toe besluiten om het lid uit te sluiten van wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van de vereniging. Het lid en zijn trainer/leider worden hier over geïnformeerd.

Blijft betaling alsnog achterwege, dan zal de vereniging de nodige wettelijke stappen ondernemen tot inning van de contributie, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een incassobureau.

Leeftijd staffel seizoen 2021 -2022

Leeftijd Bedrag
Senioren € 245,00
Zaalvoetbal € 190,00
Combinatie Zaaal + Veld kinderen tot 13 jaar € 290,00
Combinatie Zaal + Veld kinderen vanaf 13 jaar € 320,00
O14 - O19 € 260,00
O12 - O13 € 225,00
O09 - O11 € 210,00
O06 - O08 € 175,00
Niet spelende leden €   80,00
Donateurs €   50,00
Inschrijfgeld €   25,00

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!