Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Contributie
Contributie vaststelling

De contributie wordt jaarlijks in de voorjaarsvergadering door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld voor het seizoen dat volgt op deze voorjaarsvergadering. Deze vaststelling gebeurt op leeftijdscategorieën conform de wedstrijdklassen van de KNVB. 

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Iedereen die op 1 juli lid is, is de volledige jaarcontributie verschuldigd volgens de leeftijdsstaffel. Slechts bij hoge uitzondering kan het bestuur in haar vergadering besluiten om restitutie, dan wel een korting te verlenen. Bij aanvang van een lidmaatschap gedurende een lopend seizoen, wordt de contributie pro rata berekend op basis van 10 maanden.

Nieuwe leden zijn een inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld moet gezien worden als een inkoop op de investeringen van vaste middelen en het onderhoud daarvan, welke zijn gepleegd in het verleden.

Betaling

Betaling van de contributie kan geschieden op 2 manieren:

  1.   Via ClubCollect. 

VCS heeft de inning van de contributies uitbesteed aan ClubCollect. De leden ontvangen via dit bedrijf een factuur per SMS, Email of brief. In die factuur staat aangegeven hoe men de contributie kan betalen. VCS heeft ClubCollect toestemming gegeven om de contributie in termijnen te innen. Het lid is dan wel een kleine vergoeding verschuldigd aan ClubCollect. Wanner een termijn niet geïncasseerd kan worden ( door bijvoorbeeld te weinig saldo), dan is het lid storneringskosten verschuldigd aan ClubCollect.

  1. Via de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag

Indien een lid beschikt over een geldige Ooievaarspas, dan kan men de contributie betalen door het aanbieden van de Ooievaarspas aan de jeugdcommissie. 

Nadat de pas gescand is en de gemeente Den Haag het geld heeft gestort op de bankrekening van VCS, wordt de factuur in ClubCollect gecrediteerd. Daar kan enige tijd tussen zitten, aangezien de gemeente slechts 1x per maand de gescande passen verwerkt tot betalingen.

De gemeente controleert streng op toepassing van de vergoedingsregels. Wij dringen er dan ook sterk op aan dat u de pas voor 1 oktober van het jaar te laten scannen. Later scannen kan betekenen dat u ( een deel van) de contributie zelf moet betalen.

Let op!: de Gemeente vergoed slechts de contributie. Eventuele inschrijfgelden, kosten van gele en rode kaarten en overige vergoedingen worden niet door de gemeente vergoed en dient men zelf te betalen.

Voor meer informatie over de Ooievaarspasregeling verwijzen we u naar de site van de gemeente Den Haag , https://www.ooievaarspas.nl.

Wilt u direct op de rekening van VCS betalen dan kan dit op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van uw relatienummer van de KNVB, naam en geboorte datum.

NL29 INGB 0002 5658 27

T.n.v. Voetbalculb Sparta VCS

 

Koppeling met ledenadministratie

Omdat de contributie gebaseerd is op de ledenadministratie is het van belang dat het lid de ledenadministratie up to date houd voor wat betreft persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan adresgegevens, email en telefoonnummer.

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend en dit moet voor 1 juli zijn ontvangen. Zegt men niet op de juiste manier op of te laat dan is men de contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling van de contributie kan het bestuur er toe besluiten om het lid uit te sluiten van wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van de vereniging. Het lid en zijn trainer/leider worden hier over geïnformeerd.

Blijft betaling alsnog achterwege, dan zal de vereniging de nodige wettelijke stappen ondernemen tot inning van de contributie, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een incassobureau.

Leeftijd staffel seizoen 2019 -2020

Leeftijd Bedrag
Senioren € 245,00
Zaalvoetbal € 190,00
Combinatie Zaaal + Veld kinderen tot 13 jaar € 290,00
Combinatie Zaal + Veld kinderen vanaf 13 jaar € 320,00
O14 - O19 € 260,00
O12 - O13 € 225,00
O09 - O11 € 210,00
O06 - O08 € 175,00
Niet spelende leden €   80,00
Donateurs €   50,00
Inschrijfgeld €   25,00

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!